شرایط استفاده از وب سایت سازه و سوله

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت سازه و سوله می باشد.

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت سازه و سوله می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سازه و سوله) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض ورود شما به سایت یا پذیرش عضویت شما در سایت سازه و سوله، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به سازه و سوله می‌باشد.       Copyright © 2009 - 2016 SteelStructure.com